Home Evenementen kerkdienst: ds. Harryvan
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin20 oktober - 09:30

  • Einde20 oktober - 10:30

  • Locatie

kerkdienst: ds. Harryvan

* votum : ONZE HULP IS DE NAAM JAHWE DE HEER DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT : Amen * zegen: Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt;

en van de zeven geesten voor Zijn troon;

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden

en de Heerser over de vorsten van de aarde! Amen.

 

In Openbaring 4 krijgt Johannes te zien en te horen hoe God eeuwig geeerd wordt in de hemel! Hoe hij wordt toegezongen! Openb 4, 8 – 11. Wij zijn hier samen om mee te doen, om onze God te aanbidden! Van harte, met bewondering, met aandacht en daarom concentreren we ons op Zijn majesteit. Onlangs was de bekende ds John Piper in Nederland. Hij merkte op, dat we veel te weinig nadruk leggen op aanbidding, hij zei je moet minstens ene half uur zingen aan het begin. Dat moet je als gemeente willen en ook leren willen. Daarom nu 2 gezangenniet 1. J !!!!!

 

*Zullen we zingen: Heilig Heilig Heilig Gz 457 1-4 daarna Gz 21, 1.2 en 3 (vroeger! J Nu triomfeert de Zoon van God)

 

* ik lees Psalm 15 Wie zo handelt zal nimmer wankelen… we proberen zo te handelen, maar wankelen op veel onderdelen. Wij kunnen leven in aanbidding lastig vorm geven. Wij kunnen niet zonder God!

 

* Gebed: eerst stil gebed en daarna bede om vergeving en vernieuwing!

 

* KINDERMOMENT

 

* Ik lees de Wet van God Het nieuwe leven (ik lees de wet van God Cees van Dusseldorp)

 

 

*Zingen Opwekking 785 Ik bouw op Jezus.

 

* De Heilige Geest spreekt ons aan in de Bijbel, het Woord van God.

We lezen Openbaring 12 en 13 (preek gaat over Openbaring 13) thema : Christus over de duivel, de Waarheid over de leugen.

 

*We zingen Ps 12, 1.2.3.4.5 GKB

 

*PREEK + kort gebed; *zingen: Gz 310 LVK Bewaar ons Heere bij ons woord (Maarten Luther)!

 

* dankgebed (reaktie op preek en voorbeden)

 

* collecte en * zingen: Opwekking 213   U zij de Glorie, opgestane Heer!

 

* zegen:

Moge de HEER u zegenen u en beschermen;

Moge de HEER het licht van zijn gelaat over doen schijnen en u genadig zijn.

Moge de HEER u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven!