Home Evenementen kerkdienst: ds. de Vries
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin06 januari - 16:30

  • Einde06 januari - 17:30

  • Locatie

kerkdienst: ds. de Vries

Votum (belijdenis van afhankelijkheid)

Zegengroet

Zingen psalm 105:1,5

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing Jeremia 33:1-18

Zingen Opwekking 672

Tekst Jeremia 33:19-22

Preek: Het gaat door.

Zingen psalm 93

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis (melodie LvdK 135 Hoor, de englen zingen de eer):

 

 

  1. Ik geloof in God de Vader,

die almachtig, wijs en goed,

aard’ en hemel heeft geschapen,

vorm en kleur in overvloed.

Die de stilte heeft doorbroken

en zichzelf heeft uitgesproken

in het vleesgeworden Woord,

opdat ieder naar Hem hoort.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

 

  1. Ik geloof in Jezus Christus,

Zoon van mensen, Zoon van God,

die als Redder van de wereld

werd gekruisigd en gedood.

Maar die opgestaan ten leven,

hemelhoog nu is verheven,

boven heerschappij en macht

die ten onder wordt gebracht

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

 

  1. Ik geloof in God de Trooster,

die van oudsher, wereldwijd,

overal zijn volk vergadert

en tot dienen toebereidt.

Met Gods kinderen verbonden,

in vergeving van mijn zonden

mag ik op de jongste dag

opstaan, leven met een lach.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

 

 

Inzameling van de gaven

Zingen Gezang 250:1,2,3 (GK) God is getrouw, zijn plannen falen niet GK-oud 118

Zegen