Home Evenementen kerkdienst: ds. Nederveen
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.
 • Begin08 maart - 09:30

 • Einde08 maart - 10:30

 • Locatie

kerkdienst: ds. Nederveen

  • WELKOM
  • STIL GEBED        (staan)
  • ZINGEN VOTUM / GROET SELA – Onze hulp en onze verwachting (of gewoon gesproken)
 • ZINGEN (staan)               Opwekking 832                Jezus Overwinnaar – waar U verschijnt wordt alles nieuw

 

 • GEBED
 • BEDIENING VAN DE DOOP
 • lezen formulier
 • vragen aan doopouders
 • gebed voor de doop
 • Kindermoment
 • ZINGEN Toonhoogte 418              Ik ben veilig in Jezus’ armen
 • DOOP … in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest
 • ZINGEN Opwekking 770               Hoe wonderlijk mooi – Ik ben die Ik ben
 • vraag aan de gemeente // zegen aan de ouders + doopgeschenk
 • DANKGEBED
 • Kinderen naar bijbelklas
  • ZINGEN:              LB Gezang 328                  Here Jezus, om uw Woord
  • LEZEN:  2 Petrus 3 : 8 – 15a NBV               De dag van de Heer
 • VERKONDIGING THEMA: Tekenen van Trouw (vs. 13)

 

 • BEVESTIGING AMBTSDRAGERS formulier
 • ZINGEN GKB Gezang 160              Groot is uw trouw
 • GEBED
  • Collecten            KINGA BÁN – Meer dan een wonder
  • ZINGEN (staan)               GELOOFSBELIJDENIS      mel. LB 135 Hoor de eng’len zingen d’eer
  • Leefregel (kort!)
 • ZINGEN (staan) NLB 416 : 1 – 4                 Ga met God en Hij zal met je zijn             + ORGEL

 

 • Zegen
 • Na afloop: feliciteren en koffie drinken in kerkgebouw ‘De Regenboog’