Home Evenementen kerkdienst: ds. Zwart
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin01 december - 09:30

  • Einde01 december - 10:30

  • Locatie

kerkdienst: ds. Zwart

Mededelingen van de kerkenraad

Aansteken van de kaars

Votum/zegengroet

– Lb 513 (God heeft het eerste woord)

Schuldbelijdenis

 

– Ps 25: 2 (nieuwe Psalmberijming)

  1. HEER, leer mij uw waarheid kennen

en uw onderwijs verstaan.

Laat mij aan uw wegen wennen,

help mij in uw spoor te gaan –

God, U bent het die mij redt.

Hele dagen, hele nachten

ben ik hoopvol in gebed:

altijd blijf ik U verwachten.

 

Gebed

Bijdrage van de kinderen

– Adventslied

Kinderen gaan naar de bijbelklas

 

Lezen Ruth 4:9-22; Mt 1: 1-6; 17

– Lb 444 (Nu daagt het in het oosten)

Tekst Mt 1. 5b Boaz verwekte Obed bij Ruth

 

Preek

– Lb 157a: 1, 3 (Mijn ziel maakt groot de Heer)

Wet van de Heer: Kol 3: 12-17

Gebed

Collecte

 

– Ps 145: 1, 2 (Nieuwe psalmberijming)

  1. Mijn God en koning, ik wil toegewijd

uw grote naam bezingen voor altijd.

Met elke nieuwe dag prijs ik U weer.

Ik breng uw naam voor eeuwig alle eer.

Wat bent U groot, HEER! Laat de hele aarde

uw majesteit en uw gezag aanvaarden.

Laat er een loflied zijn in alle monden,

want niemand kan uw grootheid ooit doorgronden.

 

  1. Geslachten prijzen U, eeuw in, eeuw uit.

Uw wonderen verkondigen zij luid.

Zij jubelen dat U geweldig bent.

Ook ik maak graag uw heerlijkheid bekend.

Zij zullen vol ontzag uw daden prijzen.

Ook ik wil U mijn dank en eer bewijzen.

Laat heel de wereld, HEER, uw werk bezingen.

Laat allen zeggen: God doet grootse dingen.

 

Zegen