Home Evenementen online kerkdienst: ds. Harryvan
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin04 april - 10:00

  • Einde04 april - 11:00

  • Locatie

online kerkdienst: ds. Harryvan

Kerkdienst PASEN 04 04 2021 online Laag Zuthem

 

 

1 alles begint bij de JAHWE HEER! Alle eer aan Hem!

 

2 Samenzang Opwekking 633: Halleluja, want de Heer God almachtig regeert!

 

3 ONZE HULP IS DE NAAM JAHWE DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.

 

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

 

4 Samenzang: Daar juicht een toon daar klinkt een stem.

 

5 Lezing: (is het belangrijk? Ja, stel dat dit niet gebeurd was) 1 Corinthiers 15, 12-20 Bijbel in Gewone Taal

 

6 samenzang Kinderlied Zingen: Wij vieren feest! Omdat Jezus weer leeft

 

7 Bidden:

 

8 Lezing: Lucas 24, 1 – 12. en Verkondiging: Lucas 24, 11 ONZIN

 

9 Samenzang – Nieuw liedboek 634: U zij de Glorie

 

10 Toewijding  

 

11 Samenzang  Sela: Ik leef door te sterven en met Jezus op te staan !

 

  1. reacties op chat?

 

  1. danken en voorbeden

 

  1. aandacht voor de inzameling
  2. Samenzang: Opwekking 832 Jezus overwinnar.

 

  1. zegen van God. Moge de HEER JAHWE u zegenen u en beschermen;

Moge de HEER JAHWE het licht van zijn gelaat over doen schijnen en u genadig zijn. Moge de HEER JAHWE u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven! Amen!