Home Evenementen kerkdienst: br. Weeda
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.
 • Begin09 december - 16:30

 • Einde09 december - 17:30

 • Locatie

kerkdienst: br. Weeda

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen (ouderling)
 • Intocht
 • Intochtlied: LB Psalm 89:4 en 7 – Wie is van al dat leeft, o God, aan U gelijk?…
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Verootmoediging
 • Lied: LB Gez.117:1 en 7 – Hoe zal ik U ontvangen…
 • Aansporing om te leven volgens Gods wil: Filippenzen 2:1 t/m 11
 • Lied: LB Gez.117:4 – ‘k Lag machteloos gebonden…
 • De Heilige Schrift
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Bijbellezing: Lucas 1:5 t/m 25 (NBV)
 • Lied: LB Gezang 118:1 en 2 – Op U, mijn Heiland…
 • Verkondiging: De wegbereider komt!
 • Lied: Eigen bundel 100 – Leid mij, Heer, o machtige Heiland…
 • Gebeden en Gaven
 • Dankzegging en voorbede & gezamenlijk bidden: Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Lezen: Geloofsbelijdenis
 • Lied: LB Gezang 456:1 en 2 – Zegen ons Algoede…
 • Zegen 
 • Antwoordlied: LB Gezang 456:3 Amen, amen, amen! Dat wij niet…