Kinderoppas

Kinderoppas

Tijdens de kerkdiensten ’s ochtends is er in één van de zalen van de kerk, oppas voor de kinderen tot 4 jaar aanwezig. Onder begeleiding van enkele oppassers kunnen de kinderen lekker spelen. De verwelkomers in de hal kunnen u de zaal wijzen waar u uw kind naar toe kunt brengen.

Kinderwerk/Bijbelklas

Visie kinderwerk

We willen in onze gemeente ‘De Regenboog’ alle kinderen in liefde en verbondenheid meenemen in het Woord van God en daarom geven we op hun eigen niveau onderwijs tijdens een kindermoment voorafgaand aan de preek en bij de Bijbelklas tijdens de preek. De oudere kinderen worden gestimuleerd om stap voor stap de hele kerkdienst mee te luisteren.

Voor onze kinderen van de gemeente “ de Regenboog”, hebben we aandacht om het evangelie op eigen niveau aan te bieden. Dit willen we bijbelgetrouw doen.

Dat doen we door om de week een kindermoment, voorafgaand aan de preek, aan te bieden. Dit wordt afgestemd met de predikant. Het onderwerp van de preek is dan gelijk aan het onderwerp van het kindermoment en daarmee leggen we een basis voor het gesprek tussen kinderen, jeugd en volwassenen. Daarnaast is er een Bijbelklas waar de kinderen tijdens de preek naar toe mogen om met de leiding en elkaar te leren uit de bijbel en daar een verwerking bij te doen. We gebruiken hier de methode ‘Vertel het maar’. Deze methode heeft een eigen leerlijn. We laten graag iets van onze verwerking zien in de hal, in de gemeenteapp of met een terugkoppeling voorin de kerk.

Het werkje, het liedje, de tekst van de week, zijn manieren om het onderwijs te ondersteunen.

We gebruiken het verwerkingsmoment om het gesprek aan te gaan met de kinderen over het onderwerp van de week.

De kinderen in de hogere groepen van de basisschool, de groepen 6, 7 en 8, kunnen om de week wennen aan de kerkdienst. De andere week kunnen ze aansluiten bij de Bijbelklas.

Ze krijgen vanaf groep 6 een preekverwerkingsboekje, die ze tijdens de preek kunnen gebruiken als notitieboekje of tekenboekje. De keuze om de oudste kinderen alleen om de week in de Bijbelklas uit te nodigen, is praktisch gezien ook fijn mbt de groepsgrootte en het niveauverschil.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen terug naar de kerkzaal, om met de gemeente de zegen te ontvangen en de laatste samenzang mee te doen.